Prenájom priestorov


Prenájom priestorov Veľkosklad, Administratívne budovy, Prevádzkové budovy ...

Vlastné prevádzky


Admiral club, denný, nočný bar a herňa, Župná 42, Zlaté Moravce, 037/6424111. Predajňa Obuv ...

Kameňolom


Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – pyroxenický andezit. Kameňolom KAMENNÉ VRÁTA sa ...


Autodoprava


Autodporava našej spoločnosti je v prevažnej časti zameraná na stavebnú činnosť. Zahŕňa nákladné...


Lesnícka činnosť


Naša spoločnosť obhospodaruje 2. 649, 95 ha lesných pozemkov v pohorí Pohronského Inovca...


Poľovnícka činnosť


Ponúkame poľovačky v PR KONČIAR, pohorie Inovec, KÚ Žitavany, Obyce, Jedľové Kostolany...